Fjell Bustadstifting leier ut boliger til familier og personer som er vanskeligstilt, ofte som følge av helsemessige eller økonomiske årsaker.

Boligene som leies ut har god standard og varierer i størrelse, fra små ett-roms leiligheter til store hus med 5 soverom. Boligene er lokalisert spredt i hele Fjell Kommune. Alle boligene ligger ligger i nærheten av kollektivt transporttilbud. Leietakere betaler husleie og alle faste boutgifter selv.

Kontakt oss